ürün belgelendirme

Belgelendirilmesi talep edilen ürünün, ilgili Türk Standardına/Kriterine uygunluğunun doğrulanması amacıyla yapılan belgelendirmedir. “Üretim yeri” ve “Marka” esas alınır.

Belgelendirme faaliyetleri üretim yeri incelemesini ve belgelendirilmesi talep edilen ürünün ilgili Türk Standardı/Kriterine göre muayene ve deneylere tabii tutulmasını içerir. Üretim yeri ve ürün uygunluğunun tespit edilmesinden sonra işlemler “Belgelendirme Karar Organı (Komite)” tarafından sonuçlandırılır. Belgelendirilen kuruluş her yıl düzenli olarak gözetime tabii tutulur.

Başvuru aşamasında TSE Belgelendirme Yönergesi, TSE Ürün Belgelendirme Usul ve Esasları, Belgelendirilmiş Kuruluşlara Uygulanacak Yaptırımlar Prosedürü ve Belgelendirme Merkezi Başkanlığı Ücret Tarifesini “Dokumanlar” kısmından inceleyebilirsiniz.

Üretim yeri ve gözetim şartları; ilgili ürün standardına ait “Belgelendirme Föyleri” ve “Üretim Yeri İnceleme Raporu” nda tanımlıdır. Başvuru aşamasında “ilgili belgelendirme föylerine” ulaşabilir, “Üretim Yeri İnceleme Raporu Formu” nu ise başvuru sonrasında ilgili Belgelendirme Müdürlüğünden talep edebilirsiniz.

Ürün belgelendirme faaliyeti 5 ana sektör (Elektroteknik, Gıda, Kimya, Makine ve Yapı Malzemeleri) altında yürütülmekte olup, Ankara merkezde Sektör Müdürlükleri, Bölgelerde ise Belgelendirme Müdürlüğü altında hizmet vermektedir.

Ürün Belgeleri:
TSE/TSEK Belgesi
TSE Yıldız/Çift Yıldız Belgesi
Ergonomi Belgesi
TSE IEC IECEE CB Deney Belgesi
CCA- NTR Belgesi
EMU TSE EMC Elektromanyetik Uyumluluk Belgesi
ENEC Belgesi
TSE-HAR Belgesi
TSE E0/E1 Formaldehit Emisyon Belgesi
G İşareti
Güvenli-Yeşil Bina (GYB)/ Yeşil Sanayi Kuruluşu (YSK) Belgesi
TSE Ürün Tip sertifikası
G Mark
Glutensiz Ürün Belgesi
TSE Vejetaryen ve TSE Vegan Belgeleri
SASO

Son Yazılar