ıso 27001:2022

 Uluslararası geçerliliği bulunan sağlam bir bilgi güvenliği sistemi için gerekliliklerin belirtildiği standartlar bütünüdür. Hedef kurumsal bilgiyi muhafaza etmek, gelebilecek her türlü zararı minimize etmek, bilgiyi korumak ve bilginin üzerindeki riskleri analiz ederek riskleri minimuma indirgemektir.

Tarihi gelişimi                                                                       
Dünyada ilk olarak İngiliz standardı BS7799 olarak yayınlanmıştır. ISO ise 2000 yılında ISO 17799 olarak yayınlamıştır. Türkiye’de ise 2002 yılında TSE tarafından kabul edilmiştir. 2005 yılında ise ISO 27001 olarak düzenlenmiştir. Son olarak günümüzde ISO 27001:2022 Bilgi güvenliği Yönetim Sistemi Standardı geçerlidir.

ISO 27001 Faydaları
Riskleri minimuma indirger.
Bilginin gizliliğini sağlar.
Yasal Yasal tarafların zorunlu kıldığı kriterler sağlanmış olur.
İş sürekliliği sağlar.
Bilgiye erişim korunur.
Rekabet avantajı sağlanır.

Son Yazılar